Review game Offline , Online , PC, Console, Mobile, VR

Free Fire – Nhân vật Primis

0

Primis – Cốt truyện

Primis trong Free Fire được cho là người đầu tiên bước đi trên trái đất này. Tương truyền, ông có thể thay đổi màu da theo ý muốn để tăng cơ hội sống sót cho họ.

Primis – Chuyện bên lề

  • Primis là nhân vật nam bắt đầu trong Game.
  • Primis là 1 trong 2 nhân vật không có bất kỳ Khả năng nào giống như Nulla.
  • Primisđêm Mọi người đều có thể thay đổi màu da của họ

Xem thêm nhiều bài viết về : Đánh giá Game Online

Leave a comment