Bảng Ngọc, Cách Lên Đồ Kogmaw Mạnh Mới

April 7, 2023 By admin

Bảng rune Kog’Maw AP: Nếu bạn thích Kogmaw Mid AP, bạn có thể sử dụng bảng rune kết hợp này.